BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân xã Cẩm Giang biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 29/03/2015 - 04:10

 

UBND xã Cẩm Giang khen thưởng tập thể, cá nhân hội nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Hội Nông dân xã Cẩm Giang hiện có 1.130 hội viên tham gia sinh hoạt ở 140 tổ hội thuộc 4 chi hội ấp. Trong 5 năm qua, Hội đã nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đã biểu dương cho 45 lượt hội viên có thành tích tốt trong phong trào.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội tổ chức thực hiện đạt kết quả khả quan. Bình quân hàng năm có hơn 200 hộ được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, hệ thống Hội Nông dân từ xã đến chi/tổ hội được đảm bảo về số lượng. Công tác củng cố xây dựng tổ chức hội luôn được quan tâm. Công tác phát triển hội viên đều đạt chỉ tiêu. Trong 5 năm qua, 100% chi hội (4/4 chi hội) đều được xếp loại mạnh.

Nhân hội nghị, UBND xã Cẩm Giang đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nông dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010- 2015.

N.H