Hội Nông dân xã Lộc Hưng: Trên 8,6 tỷ đồng hỗ trợ nông dân vay vốn

Cập nhật ngày: 15/05/2012 - 03:57

(BTNO)- Ngày 15.5.2012, Hội Nông dân xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm.

Mô hình trồng bắp xen dưa hấu của nông dân xã Lộc Hưng mang lại lợi ích kinh tế cao

Phát huy vai trò nòng cốt của hội trong các phong trào nông dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xã hiện có 2.882 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 72% so với hộ nông nghiệp. Các chương trình chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt nhiều kết quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích ngày càng cao. Nhiều chi hội phát triển hiệu quả các mô hình nuôi cá nước ngọt, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, theo đó đời sống hội viên được cải thiện.

Công tác Hội và phong trào nông dân xã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã mở được 118 lớp tập huấn, 5 lớp dạy nghề ngắn hạn với trên 4.800 lượt hội viên nông dân dự; phối hợp ngân hàng Chính sách xã hội thành lập 22 tổ vay vốn, hỗ trợ cho vay được 2.160 lượt với số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Ngoài vốn, quỹ hỗ trợ nông dân của xã hoạt động ổn định, đã giải ngân 37 triệu đồng cho 8 hộ nông dân nghèo vay sử dụng làm ăn có hiệu quả; Các chương trình xã hội được tổ chức triển khai thông qua nhiều giải pháp thiết thực, kết quả giải quyết cho hàng ngàn lao động có việc làm ổn định; xây dựng, sửa chữa 74 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; phối hợp chính quyền vận động hội viên tham gia xây dựng, sửa chữa trên 350km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Việc cưới, tang, lễ hội đều có xây dựng quy ước thực hiện, các thiết chế văn hoá như trạm truyền thanh, điểm đọc sách, đội văn nghệ, sân thể thao cũng được chú trọng. Hệ thống chính trị luôn kiện toàn về tổ chức, quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm.

Đại hội đã bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bầu 16 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Hiểu Sinh