Hội Nông dân xã Phước Minh: Giải ngân cho hội viên vay vốn làm ăn

Cập nhật ngày: 25/05/2014 - 06:59

Giải ngân vốn cho hội viên nông dân.

Trong đợt này, Hội Nông dân xã Phước Minh đã giải ngân cho 3 dự án, gồm chăn nuôi bò sinh sản, may gia công bao tay và chăn nuôi heo sinh sản.

Đối với dự án Chăn nuôi bò sinh sản có 16 hộ vay, mỗi hộ vay từ 15-20 triệu đồng. Còn dự án May gia công bao tay cũng có 16 hộ vay, mỗi hộ từ 6-7 triệu đồng. Riêng dự án Chăn nuôi heo sinh sản có 20 hộ vay, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Tổng số tiền cho vay của 3 dự án kể trên là 450 triệu đồng. Trong đó, vốn của dự án Chăn nuôi bò sinh sản là 250 triệu đồng, vốn dành cho May gia công bao tay là 100 triệu đồng và vốn dành cho Chăn nuôi heo sinh sản là 100 triệu đồng.

HT – Hoàng Phúc

 

 


Liên kết hữu ích