BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội phụ nữ, LLVT và các đồn biên phòng ở Tân Châu: 5 năm phối hợp hoạt động hiệu quả

Cập nhật ngày: 12/08/2009 - 06:02

Văn nghệ giao lưu giữa bộ đội BP và người dân nơi biên giới.

Chiều ngày 11.8, tại Ban CHQS huyện Tân Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu phối hợp với LLVT và các đồn biên phòng trên địa bàn huyện tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với LLVT và các Đồn Biên phòng 815, 817, 819 và 821 giai đoạn 2003-2008. 

Trong 5 năm qua, Hội LHPN phối hợp với các LLVT và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức tuyên truyền được trên 3.000 cuộc với trên 100.000 lượt người tham dự về các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chương trình mục tiêu “4 giảm” của tỉnh và các Nghị định của Chính phủ về an toàn giao thông,... Các cấp Hội LHPN thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhìn chung trong 5 năm qua các cấp Hội và LLVT, BĐBP phối hợp vận động quần chúng và chị em phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn biên giới, phòng chống các tệ nạn xã hội và phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và quần chúng phụ nữ vùng biên giới, duy trì phát huy tốt mối quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hậu phương, quân đội, góp phần trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chương trình phối hợp trong 5 năm qua đã được biểu dương, khen thưởng.

CHÍ THÀNH