Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo (Bến Tre) tại Tây Ninh: Tổ chức lễ mừng ngày phục hồi hoạt động Họ đạo Hiệp Thạnh

Cập nhật ngày: 26/10/2010 - 11:25

Sáng ngày 26.10.2010 (nhằm ngày 19.9 năm Canh Dần), tại Thánh thất Hiệp Thạnh (ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), Ban Đầu họ đạo; Ban Cai quản; Ban Trị sự và toàn Họ đạo Hiệp Thạnh long trọng tổ chức lễ tiếp rước Đạo lịnh của Hội Thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo (Bến Tre) bổ nhậm 19 vị chức sắc, chức việc trong Ban Đầu họ đạo; Ban Cai quản; Ban Trị sự nhiệm kỳ III 2007-2012. Đến dự có ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Chánh Phối sư Ngọc Nho Thanh, Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo; ông Giáo sư Ngọc Ấn Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tại Tây Ninh; đại diện lãnh đạo huyện Gò Dầu và xã Hiệp Thạnh; cùng các chức sắc, chức việc tín hữu Cao Đài Ban Chỉnh đạo.

Ông Trang Văn Hải (bên phải), Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa cho Lễ sanh Thượng Khang Thanh chúc mừng buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trang Văn Hải cho biết lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh rất vui mừng, có được buổi lễ hôm nay là một quá trình giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ngành chức năng, của Ban Đại diện, của Hội Thánh; đặc biệt là nhờ sự quyết tâm nỗ lực mọi mặt của chức sắc, chức việc, tín đồ Họ đạo Hiệp Thạnh tha thiết đoàn kết một lòng, một dạ mong muốn trở về sinh hoạt dưới sự dìu dắt của Hội Thánh. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hiện nay quy định trong hoạt động tôn giáo… Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo Bến Tre là một Hội Thánh lớn có số tín đồ, chức sắc đứng thứ hai chỉ sau Cao Đài Tây Ninh, đặt dưới sự dẫn dắt của cố Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương. Trong quá trình phát triển, do điều kiện lịch sử lúc đất nước còn chiến tranh, có lúc Hội Thánh Ban Chỉnh đạo bị chia rẽ. Đến nay đã trải qua hơn 35 năm nước nhà được hoàn toàn độc lập, thống nhất. Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo đã được Chính phủ quan tâm, giúp đỡ củng cố, xây dựng lại tổ chức bộ máy Giáo hội và công nhận tư cách pháp nhân từ tháng 8.1997, từ đó các Họ đạo cơ sở đã trở về với Hội Thánh, để hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng chính là thể hiện nhận thức tiến bộ, yêu nước, tu hành chân chính, chấp hành tốt luật pháp Nhà nước của người công dân đối với quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

N.H