BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thánh Cao Đài Tây Ninh khai giảng lớp tập huấn đạo sự cho chức việc

Cập nhật ngày: 01/07/2014 - 09:05

Ông Võ Thành Công- Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ trao hoa chúc mừng tại lễ khai giảng.

Lớp tập huấn có tất cả 350 chức việc trong 5 họ đạo trên địa bàn huyện Tân Châu theo học. Trong thời gian 7 ngày, các chức việc sẽ được Ban giảng huấn truyền đạt những nội dung về giáo lý, giáo luật, nghi lễ và hành chánh đạo.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các ngành sẽ cung cấp thêm một số chuyên đề cần thiết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, giúp cho các chức việc nâng cao kỹ năng hành đạo, trao dồi phẩm hạnh trên bước đường giáo hoá nhơn sanh.

Được biết, đây là lớp thứ 5 trong tổng số 14 lớp mà Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2014.

Chí Thành