Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất khoai mì thương phẩm sạch bệnh 

Cập nhật ngày: 04/12/2020 - 20:06

BTNO - Sáng 4.12, Trạm Khuyến nông Tân Châu tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất sắn (khoai mì) thương phẩm sạch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đây là mô hình thuộc dự án của Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2020, mô hình này được thực hiện tại xã Thạnh Đông với diện tích 36 ha.

Mục tiêu của dự án là phát triển diện tích thâm canh cây mì thương phẩm bằng việc sử dụng nguồn giống có địa chỉ rõ ràng, sạch bệnh, áp dụng việc bón phân cân đối, quản lý phòng trừ tổng hợp trong sản xuất để hạn chế tối đa sự gây hại của bệnh khảm lá mì, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cho người trồng mì.

Nông dân trao đổi về giống mì.

Giai đoạn 2020 – 2022, dự án sẽ xây dựng 3 mô hình với quy mô 150 ha mì thương phẩm, năng suất bình quân đạt trên 30 tấn/ha. Mô hình sử dụng các giống mì KM94, KM419... được lấy từ vùng sản suất không nhiễm bệnh khảm lá. Để bảo đảm nguồn giống sạch bệnh, giống mì cung cấp cho mô hình do Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc cung cấp hoặc các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện cung cấp giống mì sạch bệnh.

Theo đó, về mặt kỹ thuật, khâu làm đất phải đạt yêu cầu “sâu, sạch, ải, sớm”; xử lý hom giống để hạn chế lây nhiễm bệnh có trên cây giống, tăng khả năng sống của cây giống, giúp cây giống phát triển tốt và có sức đề kháng cao.

Trong suốt quá trình sinh trưởng của cây, cán bộ kỹ thuật theo dõi chặt chẽ và thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phun thuốc trừ bọ phấn trắng đế hạn chế lây lan bệnh khảm lá sang cây khỏe. Các loại thuốc được sử dụng phòng trừ bọ phấn là nhóm có chứa hoạt chất Dinotefuran và Pymetrozine.

Dự án sẽ tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ để nông dân nắm chắc được quy trình kỹ thuật thâm canh mì, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đặc biệt là bệnh khảm lá mì do virus gây hại, thu hoạch và bảo quản một số giống mì mới cụ thể cho từng tiểu vùng sinh thái.

Giang Hà