Hội thảo Điều tra hiện trạng công nghệ trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 10/05/2011 - 09:10

Cuộc hội thảo diễn ra tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh vào ngày 10.5.2011. Tham dự có đại diện các Sở Công thương, Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Cục Thống kê, Hội Doanh nghiệp, Trung tâm ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh… Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc hội thảo.

Bà Phạm Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, sự cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, trong đó công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, để nhìn nhận công nghệ là yếu tố cấu thành trong tốc độ tăng trưởng kinh tế- xã hội thì cần phải có cơ sở dữ liệu về hiện trạng năng lực và những nhu cầu công nghệ. Do đó, tháng 10.2010, UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kế hoạch “Điều tra công nghệ ngành sản xuất của địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sau hơn 6 tháng triển khai, đến nay Sở đã có báo cáo kết quả và tổ chức hội thảo thu thập ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Theo báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ chọn phương pháp Atlas công nghệ làm phương pháp điều tra đo lường hàm lượng công nghệ của các doanh nghiệp, thông qua 4 thành phần là: T (kỹ thuật); H (con người); I (thông tin) và O (tổ chức). Trong quá trình điều tra, Sở đã phỏng vấn 241 doanh nghiệp ở các loại hình kinh tế qua 180 câu hỏi. Kết quả thống kê cho thấy tất cả 4 thành phần bình quân ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều ở mức trung bình và dưới trung bình. Trong đó hai thành phần đạt mức trung bình yếu là O- đạt bình quân 4,69/10 và I- đạt bình quân 4,78/10 và 2 thành phần đạt thấp là T- bình quân chỉ đạt có 2,85/10 và H- đạt bình quân chỉ có 3,65/10. Tổng hàm lượng công nghệ bình quân chung ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia phỏng vấn chỉ đạt có 3,92/10. Một số đại diện các ngành liên quan đồng tình với phương pháp điều tra của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đóng góp một số ý kiến để Sở hoàn chỉnh báo cáo kết quả điều tra trước khi trình UBND tỉnh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, tuy số lượng doanh nghiệp tham gia điều tra còn ít so với tổng số doanh nghiệp trong tỉnh và trong đó cũng có một số doanh nghiệp chưa trả lời đầy đủ các câu hỏi, nhưng bước đầu Sở cũng đã thu thập được nhiều thông tin làm cơ sở dữ liệu về công nghệ để góp phần vào việc hoạch định chiến lược phát triển công nghệ nói riêng và chiến lược phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nói chung trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

S.T

 

 


Liên kết hữu ích