BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo khoa học “Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững”

Cập nhật ngày: 26/03/2015 - 10:52

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, báo cáo tham luận các vấn đề về nguồn nước như: Nước dưới đất, nguồn tài nguyên quan trọng đối với tỉnh Tây Ninh; vấn đề sử dụng nước trong công nghiệp Tây Ninh, hiện trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả; công tác quản lý xả nước thải và nguồn nước trên địa bàn tỉnh; hiện trạng chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông.

Ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở TN-MT báo cáo thực trạng về nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có chất lượng tốt, trữ lượng khai thác tiềm năng khá lớn. Nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế trong những năm qua, nguồn nước ngầm này được khai thác ngày càng nhiều. Tuy nhiên, với sự khai thác gia tăng nhưng chưa hợp lý đã dẫn đến sự suy giảm về khối lượng và chất lượng nước dưới đất.

Thực tế này đặt ra những thách thức trong công tác quản lý tài nguyên dưới đất trên địa bàn tỉnh. Theo Sở TN-MT, để giám sát và bảo vệ nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông, từ năm 2006, Sở đã thường xuyên quan trắc và phối hợp với tỉnh Long An để theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông và rạch Tây Ninh với tần suất quan trắc 4 lần/năm; riêng vào mùa khô từ tháng 11.2013 đến tháng 5.2014 đã tăng tần suất quan trắc lên 1 lần/ngày tại các vị trí: cầu Gió, cầu Bến Dầu, cầu Bến Sỏi, cầu Rạch Rễ dưới. Đồng thời thực hiện thanh, kiểm tra và xử lý các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất xả nước thải chưa qua xử lý ra sông.

Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, cùng với việc chưa xử lý và kiểm soát tốt nguồn nước thải từ các đô thị, khu dân cư tập trung cũng như nước thải từ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy cầm nên chất lượng nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông vẫn chưa đạt, vẫn còn xảy ra tình trạng cá nuôi bè, cá tự nhiên chết ở một vài nơi, lục bình phát triển nhiều gây ảnh hưởng giao thông đường thủy và đời sống sinh hoạt của các hộ dân ven sông.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã đưa ra nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn nước, như: duy trì và hoàn thiện mạng quan trắc, giám sát nước dưới đất nhằm theo dõi sự thay đổi về chất lượng và trữ lượng nước dưới đất trên toàn tỉnh; cần nhanh chóng đặt ra các quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp nước trong quy hoạch phát triển cho phù hợp với chủ trương tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về cách khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông; tiếp tục xử lý triệt để các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, ra lưu vực sông.

Châu Pha