BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo về công đoàn ở các doanh nghiệp FDI

Cập nhật ngày: 25/12/2010 - 11:56

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp có vốn FDI”. Cùng tham dự còn có đại diện công đoàn 15 doanh nghiệp FDI có số lượng công nhân đông đảo ở KCN Trảng Bàng, KCN và Chế xuất Linh Trung III.

Hiện nay, Tây Ninh đã thành lập được 109 tổ chức công đoàn cơ sở/ 202 doanh nghiệp có vốn FDI với trên 31.000 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 45% tổng số đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Qua khảo sát của các ngành chức năng, việc thực hiện pháp luật lao động của giới chủ doanh nghiệp có vốn FDI đã có nhiều cải thiện hơn trước. Tuy nhiên việc lãn công, đình công ở Tây Ninh lại có chiều hướng gia tăng đáng kể. Năm 2009 là 10 vụ nhưng năm 2010 đã xảy ra 34 vụ với trên 30.000 lượt công nhân tham gia đình công. Hầu hết có nguyên nhân là đấu tranh đòi hỏi về lợi ích và quyền lợi cá nhân.

Cán bộ Công đoàn KCN giải thích Luật Lao động cho công nhân

Ý kiến chung của đại diện các ngành chức năng trên địa bàn là nhiều chủ doanh nghiệp có vốn FDI đều không muốn có vai trò công đoàn ở đơn vị mình. Sau nhiều lần vận động và thuyết phục, miễn cưỡng lắm mới có doanh nghiệp đồng ý thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Nhưng sau đó bằng nhiều cách, chủ doanh nghiệp đã “vô hiệu hoá” vai trò của công đoàn với công nhân. Thực tế từ một số cuộc đình công tại KCN Trảng Bàng trong thời gian gần đây đã cho thấy một thực trạng là do chạy theo số lượng nên chất lượng hoạt động  ở một số tổ chức công đoàn tại DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không hiệu quả. Do chủ sử dụng lao động trả lương cán bộ công đoàn nên vai trò của công đoàn rất mờ nhạt.

Đại diện công đoàn một số DN như Công ty TNHH Kiều Minh, Công ty TNHH may mặc Hoa Sen, Công ty TNHH Long Tre… tham dự hội thảo đề nghị cần tăng cường vai trò của cán bộ công đoàn chuyên trách với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ này. Phải có quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn tỉnh, huyện với Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Ông Kiều Công Minh, Phó Ban Quản lý các KCN Tây Ninh đề xuất việc tăng cường công tác giáo dục pháp luật lao động ở cơ sở, từng bước tạo lòng tin của chủ doanh nghiệp FDI và người lao động vào vai trò của Công đoàn để phát triển và kết nạp đoàn viên vì quyền lợi của người lao động.

HUỲNH MINH ĐỨC