Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020 – 2021: 121 giải pháp tham dự 

Cập nhật ngày: 18/09/2021 - 22:28

BTNO - Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020 – 2021 đã nhận được 121 giải pháp tham gia dự thi trên 7/7 lĩnh vực.

Anh Trần Thanh Tùng (ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu), tác giả giải pháp “Mô hình trồng mãng cầu xiêm hoa vàng theo tiêu chuẩn GlobalGAP” tham gia hội thi.

Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Tây Ninh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh (TUSTA – Liên hiệp Hội) chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn cùng các sở, ban, ngành tổ chức 2 năm/lần nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân tạo ra và áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương, đất nước.

Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020 – 2021 đã nhận được 121 giải pháp tham gia dự thi với 7/7 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (7 giải pháp); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (30 giải pháp); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (1 giải pháp); Nông lâm thủy sản, tài nguyên và môi trường (57 giải pháp); Y dược (3 giải pháp); Giáo dục và Đào tạo (16 giải pháp); Tổ chức quản lý (8 giải pháp).

Tham gia đông đảo nhất là hệ thống Hội Nông dân với 91 hồ sơ dự thi ở nhiều lĩnh vực; các giải pháp của nông dân hầu hết đều xuất pháp từ nhu cầu thực tế và đã qua kiểm nghiệm, có giá trị và hiệu quả thực tiễn, được giới thiệu trên các Báo, Đài PTTH Trung ương và địa phương. Các giải pháp dự thi cũng đã thể hiện rõ quan điểm định hướng của tỉnh về nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Hội thi lần này cũng có sự tham gia đông đảo của lực lượng trí thức Khoa học và Công nghệ thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp KH&CN gắn bó với sản xuất và đời sống của người dân, với những giải pháp công nghệ thiết thực.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020 – 2021 đã thành lập 11 Hội đồng chấm thi để thẩm định và xếp hạng các giải pháp.

Hải Âu