BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi “Tuổi trẻ Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” cụm huyện Gò Dầu

Cập nhật ngày: 31/07/2014 - 06:57

Tiết mục biểu diễn trong phần thi “Bạn nghĩ gì về xây dựng nông thôn mới” của một đơn vị.

3 đội đại diện cho 3 huyện tham gia 2 phần thi: kiến thức chung và phần thi “Bạn nghĩ gì về xây dựng nông thôn mới”.

Trong phần thi kiến thức chung, các đội trả lời 5 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm. Ở phần thi “Bạn nghĩ gì về xây dựng nông thôn mới”, các đội cụ thể hóa chủ đề về xây dựng nông thôn mới bằng hình thức dựng tiểu phẩm, hò vè, thơ ca và biểu diễn trong thời gian không quá 15 phút.

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Qua tranh tài, đội đến từ huyện Bến Cầu đạt giải nhất, là đơn vị đại diện cho cụm tham gia hội thi vòng tỉnh sắp tới.

Trọng Cầu