Hội Tin học Tây Ninh: Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2015

Cập nhật ngày: 19/03/2011 - 10:25

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu tại Đại hội

(BTNO) - Ngày 19.3, tại Hội trường Bưu điện Tây Ninh đã diễn ra Đại hội Hội tin học tỉnh Tây Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2015. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn ủng hộ mạnh mẽ và sẽ luôn đồng hành với đội ngũ những người làm công tác phát triển CNTT tỉnh nhà. Trong giai đoạn kiềm chế lạm phát hiện nay, tuy phải tiết kiệm chi tiêu, nhưng lĩnh vực phát triển CNTT vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Giám đốc Sở KH&CN, ông Huỳnh Văn Nghiệp cho rằng: Nhiệm vụ của Đại hội là bầu ra BCH mới có đủ năng lực, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để đưa Hội phát triển đi lên; Hội phải tìm ra mô hình hoạt động phù hợp với sự phát triển của tỉnh nhà; Có nội dung hoạt động phong phú nhằm lôi cuốn các thành viên trong toàn tỉnh tham gia. Hội cũng cần liên hệ chặt chẽ với các Hội Tin học tỉnh bạn nhằm học hỏi những mô hình hay, những kinh nghiệm quý, đặc biệt là mô hình hoạt động của Hội Tin học TP.HCM. Hội cũng cần chủ động trong việc tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực CNTT, nhằm tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh có những quyết sách đúng đắn.

Hội nghị cũng đã được nghe ông Phan Minh Tùng – Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2004-2009 báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua; Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới và Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội.

BCH Hội tin học nhiệm kỳ 2011 - 2015 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu ra BCH Hội nhiệm kỳ 2011-2015, gồm có 15 thành viên. Ông Đặng Thanh Khải – Phó Giám đốc Bưu điện Tây Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; các ông Nguyễn Hoàng Hùng, Phạm Văn Quan, Nguyễn Tấn Đức được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

Hữu Thiện