Hội viên phụ nữ xây dựng lối sống xanh

Hội viên phụ nữ xây dựng lối sống xanh
Hội viên phụ nữ xây dựng lối sống xanh
Hội viên phụ nữ xây dựng lối sống xanh

Bài, ảnh: Ngô Tuyết

Thiết kế: Ngọc Trâm