Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký thi THPT quốc gia

Cập nhật ngày: 01/04/2015 - 10:15

Năm nay, viêc ĐKDT của thí sinh phải thể hiện rõ: dự thi chỉ để xét tốt nghiệp hay vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ, và lựa chọn những môn thi tự nguyện nào.

 
20150331161416-20131204111225-1a1-1.jpg
 
Theo quy chế, các sở GD-ĐT phải quyết định đơn vị tiếp nhận ĐKDT đảm bảo thuận tiện cho thí sinh; mỗi đơn vị ĐKDT được sở gán 1 mã số, mã số 000 là mã sở GD-ĐT; từ 001, 002… là mã các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục tương đương. 
 
Bộ GD-ĐT bố trí 2 đơn vị ĐKDT: Phía Nam là tại cơ quan đại diện Bộ ở TP.HCM (có mã 098); phía Bắc tại Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục (mã 099). Các đơn vị ĐKDT có mã 000, 098, 099 thu hồ sơ của thí sinh tự do ĐKDT chỉ để tuyển sinh ĐH, CĐ. Các đơn vị ĐKDT là trường phổ thông thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh thuộc đơn vị mình và thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do hoặc vãng lai khi được sở GD-ĐT giao nhiệm vụ.
 
Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu ĐKDT đầy đủ và đúng thông tin, đặc biệt là thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ...
 
Bộ GD-ĐT công khai thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của Bộ tại http://www.moet.edu.vn và http://thi.moet.edu.vn.
Bộ GD-ĐT lưu ý: Thí sinh dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả 2 mục đích được ĐKDT tại cụm thi do trường ĐH chủ trì.
 
Còn cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì tổ chức thi cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 
Lưu ý khi ghi phiếu đăng ký dự thi
 
Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) gồm 2 phiếu ĐKDT, mỗi phiếu có 19 mục.
 
Mục sở GD-ĐT……… Mã sở: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở đó vào vị tri trống …..., sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã sở vào2 ô trống tiếp theo, mã sở GD&ĐT do Bộ GD-ĐT quy định.
 
Mục Số hồ sơ: Nơi thu hồ sơ ghi, thí sinh không ghi mục này.
 
Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT.
 
Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh cần ghi rõ thêm tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b)Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh.
 
Mục 4: Đối với chứng minh thư mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống; đối với chứng minh thư mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số.
 
Mục 5: Cần ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào các ô tương ứng ở bên phải. Đối với thí sinh được hưởng ưu tiên xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, cao đẳng theo hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định cần khai thêm mã xã (phường). Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) sẽ do Bộ GDĐT quy định. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính, thí sinh ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống.
 
Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).
 
Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email (nếu có).
 
 
Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ họ tên người liên hệ, địa chỉ chi tiết: xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).
 
Mục 9: Thí sinh đăng ký dự thi với mục đích chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT, chỉ lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng hoặc cả hai mục đích. Thí sinh đăng ký dự thi với mục đích nào thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng; nếu thí sinh dự thi với cả hai mục đích thì đánh dấu vào cả hai ô.
 
Mục 10: Thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi nào thì ghi tên cụm thi và mã cụm thi do Bộ GDĐT quy định vào vị trí tương ứng. Tùy theo mục đích thi nêu ở Mục 9 thí sinh cần tham khảo hướng dẫn của điểm thu hồ sơ để xác định cụm thi phù hợp.
 
Mục 11: Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT tại các địa điểm do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo hướng dẫn của nơi thu hồ sơ.
 
Mục 12: Tất cả các thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng đều phải đăng ký môn thi ở mục này, thí sinh đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với môn Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5– Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật.
 
Mục 13: Đối với thí sinh xin miễn thi ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định tại Công văn số: 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015.
 
Mục 14: Thí sinh đã dự thi THPT những năm trước, nếu có những môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu môn nào thì ghi điểm môn đó vào ô tương ứng.
 
Mục 15: Thí sinh xác định 4 môn dùng để xét tốt nghiệp THPT (bao gồm các môn bắt buộc và môn tự chọn) bằng cách đánh dấu “X” vào các ô tương ứng. Bốn môn này phải nằm trong số các môn đã đăng ký tại Mục 12,13 và 14.
 
Mục 16: Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Nếu khai man sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy chứng nhận hợp pháp (bản sao) kèm theo phiếu đăng ký xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
 
Mục 17: Đối với thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển ĐH, CĐ cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT.
 
Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó.
 
Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng.
 
Mục 18: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT.
 
Mục 19: Đối với thí sinh thi với mục đích lấy kết quả để xét học liên thông lên CĐ, ĐH cần đánh dấu “X” vào ô đã tốt nghiệp ở bậc học nào tương ứng: Đã tốt nghiệp trung cấp hoặc Đã tốt nghiệp CĐ.
 
Nguồn Vietnamne