Hơn 21.000 người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ một lần 

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 10:39

BTNO - Chiều 12.5 kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đi thăm bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại huyện Dương Minh Châu. Ảnh minh hoạ

Theo Nghị quyết, tổng số người được nhận hỗ trợ một lần là 4.437 người, được phân công làm nhiệm vụ trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19, như: trực tiếp thăm khám, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y tế để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị người nhiễm Covid-19, nghi nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh, khu vực cách ly được cơ quan có thẩm quyền thành lập; trực tiếp làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, tiếp nhận kiểm đếm mã mẫu bệnh phẩm, phân tách mẫu bệnh phẩm; trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế...

16.516 người làm nhiệm vụ gián tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19, gồm: những người được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định phân công, huy động tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống dịch cấp xã, phường, thị trấn (trừ những người đang hưởng lương hằng tháng theo khung bậc lương từ nguồn ngân sách nhà nước); thành viên tham gia “Tổ phòng, chống Covid cộng đồng” tại các địa phương.

686 người bị nhiễm SARS-CoV-2 khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 (trừ các trường hợp đã được hưởng chế độ hỗ trợ cho người bị nhiễm SARS-CoV-2 khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước đây).

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bảo đảm chi đúng đối tượng và thời gian tham gia thực tế của từng đối tượng; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bảo đảm đúng quy định. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Kinh phí thực hiện hơn 34 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12.5.2022.

Vũ Nguyệt