Kinh tế   Kinh tế

Hơn 210 nhà nuôi chim yến tự phát 

Cập nhật ngày: 28/11/2019 - 18:53

BTNO - Trên địa bàn tỉnh hiện có 218 nhà nuôi chim yến. Đây là những hộ nuôi tự phát, nhiều hộ nuôi yến ở khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư tập trung.

Ngày 8.11, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, trong những năm gần đây, số lượng nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh. Bên cạnh lợi ích kinh tế, việc nuôi chim yến ồ ạt cũng phát sinh nhiều vấn đề cần phải xem xét như ô nhiễm tiếng ồn, môi trường, quản lý dịch bệnh, cảnh quan môi trường. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 218 nhà nuôi chim yến được xây dựng, đây là những hộ nuôi tự phát, nhiều hộ nuôi yến ở khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư tập trung.

Một nhà nuôi chim yến tự phát nằm trong khu dân cư tại thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành- Ảnh minh họa

Việc phát loa dẫn dụ có âm thanh lớn, vượt mức cho phép tại các nhà nuôi chim yến trong khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh, gây bức xúc trong nhân dân và tác động xấu đến cảnh quan, môi trường đô thị. Bên cạnh đó, chưa có văn bản quy định cụ thể về quản lý nuôi chim yến, quy định về đầu tư, xây dựng nhà yến, môi trường, đất đai… đã gây khó khăn trong công tác quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên, trong khi chờ các quy định của Trung ương hướng dẫn về quản lý nuôi chim yến, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tập huấn về an toàn vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở sơ chế, bảo quản và chế biến tổ yến theo quy định pháp luật. Cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến các quy định về nuôi chim yến trên phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các đơn vị có liên quan đặt hàng các chương trình, đề tài, dự án về lĩnh vực nuôi chim yến, thu hoạch và chế biến tổ yến.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở nuôi yến và xử lý các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi quản lý của ngành. Hướng dẫn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh và cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhà yến theo quy định hiện hành.

Đồng thời thực hiện kiểm dịch sản phẩm tổ yến xuất tỉnh theo quy định, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với chim yến theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trên cơ sở của Chỉ thị này, ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý tạm thời hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Tài nguyên và môi trường, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về môi trường, đất đai đối với các cơ sở nuôi chim yến. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, đất đai đối với hoạt động nuôi chim yến do UBND tỉnh phê duyệt báo cáo tác động môi trường hoặc Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Sở Xây dựng hướng dẫn các quy định về cấp phép xây dựng công trình nhà yến theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng đối với các cơ sở nuôi chim yến.

UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ cơ sở nhà yến (kể cả các trường hợp đang xây dựng mới nhà yến) bổ sung đầy đủ các hồ sơ theo quy định về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý, nếu vẫn không bảo đảm thì xử lý theo quy định. Chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nuôi chim yến.

Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh khẩn trương rà soát, kiểm tra và báo cáo hiện trạng nuôi chim yến, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn quản lý về Sở NN&PTNT.

Chỉ thị của UBND tỉnh còn phân công nhiệm vụ trong công tác quản lý nuôi yến cho các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương.

Thế Nhân