BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 3.300 lượt hộ nông dân tham gia mô hình liên kết 4 nhà

Cập nhật ngày: 26/12/2013 - 04:55

Trong năm 2013, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa hiệu quả, bền vững theo hướng VietGap tăng nhanh về diện tích thực hiện và số điểm mô hình.

Nông dân tham quan cánh đồng lúa mẫu ở xã Cẩm Giang, Gò Dầu

(BTNO)- Theo Sở NN&PTNT, trong năm 2013, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa hiệu quả, bền vững theo hướng VietGap tăng nhanh về diện tích thực hiện và số điểm mô hình. Hiệu quả sản xuất, hiệu quả xã hội mang lại từ mô hình đạt được khá rõ nét, được nông dân đồng tình hưởng ứng.

Năm qua, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn đã được triển khai trên diện tích 5.400 ha, với 3.314 lượt hộ nông dân tại địa bàn của 17 xã thuộc 6 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh tham gia.

Trong đó, vụ Đông Xuân 2012-2013, triển khai trên diện tích 2.090,1 ha với 1.224 hộ nông dân tại 14 xã thuộc 6 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh tham gia; vụ Hè Thu 2013, diện tích thực hiện là 2.377,4 ha, với 1.463 hộ tham gia tại 16 xã thuộc 6 huyện; vụ Mùa 2013, thực hiện trên diện tích 932,6 ha tại 8 xã thuộc 5 huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Bến Cầu, Châu Thành và Trảng Bàng.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tây Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 HTX nông nghiệp (không tính HTX thuỷ lợi), 1.334 tổ hợp tác (THT) lĩnh vực nông nghiệp, đang vận động thành lập mới 1 HTX và 3 THT nông nghiệp. Hiện có 14/17 xã điểm có tổ chức kinh tế hợp tác đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp.

Hoàng Thi