BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 300 cán bộ, công chức được đào tạo tiếng Khmer

Cập nhật ngày: 03/11/2014 - 02:55

Quang cảnh khai giảng một lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, công chức của tỉnh (Ảnh Sở Nội vụ)

Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, từ năm 2009 đến nay tỉnh đã mở được 8 khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho 312 cán bộ, công chức các sở, ngành và những người hoạt động không chuyên trách thuộc các xã, huyện biên giới vùng có người dân tộc Khmer sinh sống.

Việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer nhằm trang bị cho cán bộ, công chức ở các xã biên giới và các sở, ngành tỉnh có quan hệ làm việc bằng tiếng Khmer biết nói, viết và có khả năng giao tiếp với đồng bào Khmer, phục vụ cho công tác đối ngoại và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quản lý dân cư; vận động đồng bào Khmer giữ gìn an ninh chính trị, quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Dự kiến cuối năm 2014, tỉnh sẽ mở thêm một lớp tại huyện Trảng Bàng với số học viên 50 người.

Hải Nam