BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 36 tỷ đồng cấp học bổng cho người lớn, học sinh, sinh viên 

Cập nhật ngày: 21/06/2024 - 08:03

BTN - Đến nay, tổng số tiền quỹ toàn tỉnh là trên 61 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền quỹ thu mới là 39 tỷ đồng; tổng số tiền chi là hơn 36 tỷ đồng để cấp học bổng cho người lớn, học sinh, sinh viên.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh đã liên kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan- nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo để khơi dậy truyền thống hiếu học, xây dựng phong trào học tập rộng khắp từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố, giúp đỡ chăm lo cho học sinh, sinh viên còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện để các em học tập tốt, góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được tăng cường thực hiện. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cấp Hội đã đưa tin những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gương điển hình tiên tiến đến với từng khu dân cư, từng gia đình.

Các cấp Hội cũng phối hợp với ngành Giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học thường xuyên, học suốt đời, xây dựng các mô hình học tập.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương lồng ghép tuyên truyền việc xây dựng các mô hình học tập, công dân học tập với các chương trình, đề án đang thực hiện ở địa phương, nhất là ở cơ sở.

 

Bà Trương Thị Hiền- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học trao học bổng cho các em học sinh (ảnh: Vi Xuân)

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh hội đã vận động các mạnh thường quân, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn quỹ chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tổng số tiền quỹ toàn tỉnh là trên 61 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền quỹ thu mới là 39 tỷ đồng; tổng số tiền chi là hơn 36 tỷ đồng để cấp học bổng cho người lớn, học sinh, sinh viên.

Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát động phong trào tiết kiệm nuôi heo đất và các hình thức tiết kiệm khác như chăn nuôi gà, vịt, trồng rau xanh, với trên 74.000 con heo đất, tổng số tiền thu được trên 8,4 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2024, Tỉnh hội tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Ngọc Diêu