BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 4.700 tỷ đồng hỗ trợ người lao động 61 huyện nghèo xuất khẩu lao động

Cập nhật ngày: 01/05/2009 - 09:13

Xuất khẩu lao động - một trong những biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững

Từ nay đến năm 2020, Nhà nước sẽ đầu tư 4.715 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động cư trú dài hạn tại 61 huyện nghèo nhất nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các cơ sở dạy nghề cho lao động xuất khẩu.

Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 -2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29.4.2009.

Giai đoạn 2009 -2010, Đề án thực hiện thí điểm đưa 10.000 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài (bình quân mỗi năm sẽ xuất khẩu khoảng 5.000 lao động), góp phần giảm 8.000 hộ nghèo (chiếm 2,8% số hộ nghèo thuộc 61 huyện nghèo nhất nước). Chỉ tiêu này trong giai đoạn 2016-2020 được nâng lên hơn 70.000 lao động xuất khẩu, góp phần giảm khoảng 19% số hộ nghèo của 61 huyện này.

Các chính sách hỗ trợ của Đề án bao gồm: hỗ trợ người lao động học bổ túc văn hóa, học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để tham gia xuất khẩu lao động; cho người lao động vay tín dụng ưu đãi với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động; các cơ sở dạy nghề cho xuất khẩu lao động cũng sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư tăng quy mô đào tạo;...

Trong đó, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức. Còn lại các đối tượng khác thuộc 61 huyện nghèo được hỗ trợ 50% học phí trên.

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế dưới 12 tháng phải về nước thì được hỗ trợ bằng 1 lượt vé máy bay khi gặp một trong các lý do: vì sức khỏe không phù hợp với yêu cầu công việc, vì chủ sử dụng lao động gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên người lao động bị mất việc làm; vì chủ sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

UBND các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27.12.2008 phải thành lập và chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động cấp huyện.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án này là một trong những quyết sách quan trọng nằm trong gói các giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Danh sách 61 huyện nghèo nhất cả nước

(Theo chinhphu.vn)