BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 5.000 người cao tuổi trong tỉnh được hưởng trợ cấp xã hội

Cập nhật ngày: 30/03/2009 - 08:49

Khó thực hiện việc trợ cấp xã hội cho những người cao tuổi lang thang ăn xin

Năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong 9 nhóm đối tượng được trợ giúp theo quy định của Nghị định này có hai nhóm dành cho người cao tuổi sống trong cộng đồng: Nhóm 1: Người cao tuổi (từ 60 - 84) cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn Trung ương; Người cao tuổi (từ 60 tuổi – 84 tuổi) còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương. Nhóm 2: Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Hai nhóm đối tượng người cao tuổi trên thuộc diện trợ cấp hằng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tây Ninh, toàn tỉnh có 573 người cao tuổi thuộc nhóm 1 và 4.366 người thuộc nhóm 2 được hưởng chế độ theo Nghị định 67 của Chính phủ. Ngày 1.7.2008, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 1405 quy định về chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, theo đó có 5.014 người cao tuổi (thuộc hai nhóm trên) được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 145.000đồng/người. Ông Hồ Thiên Sơn- trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: những người muốn được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng phải có đơn xin hưởng trợ cấp, gửi đến UBND xã, phường, thị trấn để địa phương xem xét, lập danh sách báo cáo về huyện.

Theo ông Sơn, qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ và Quyết định 1405 của UBND tỉnh, vẫn còn không ít người cao tuổi chưa được hưởng chế độ, đó là những người cao tuổi sống lang thang, không có địa chỉ rõ ràng, không được địa phương quản lý hoặc những gia đình con cái có điều kiện kinh tế nhưng không chịu phụng dưỡng, để mặc cha mẹ già sống trong thiếu thốn, khó khăn.

KN