BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 70% người dân thành phố hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính 2 cấp

Cập nhật ngày: 12/10/2014 - 08:52

Người dân đến liên hệ công việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền cấp Thành phố và cấp phường/ xã của Thành phố Tây Ninh, từ ngày 21.8 đến ngày 15.9.2014, UBND Thành phố và Ủy ban MTTQVN Thành phố đã tiến hành điều tra, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 2 cấp.

Có tổng cộng 300 phiếu điều tra ở cấp Thành phố đánh giá trên lĩnh vực đất đai  - nhà ở (đối với Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), tư pháp – hộ tịch (đối với Phòng Tư pháp Thành phố), xây dựng (đối với Phòng Quản lý đô thị), đăng ký kinh doanh (đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch) và mỗi đơn vị phường, xã phát 200 phiếu điều tra đánh giá trên lĩnh vực đất đai – xây dựng, tư pháp – hộ tịch, hành chính – văn phòng , lao động – thương binh và xã hội do UBND phường, xã thực hiện.

Kết thúc đợt điều tra đã thu về 274 phiếu cấp Thành phố và 1.981 phiếu cấp xã. Theo đó, cấp Thành phố, chỉ số hài lòng bình quân các lĩnh vực là 73,61% (năm 2013 là 66,99%); trong đó chỉ số hài lòng của lĩnh vực tư pháp – hộ tịch và đất đai – nhà ở cải thiện đáng kể, lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm so với năm 2013.

Về cấp xã, chỉ số hài lòng đo được chung đối với phường, xã là 78,69%; trong đó phường II, phường III và xã Thạnh Tân được người dân đánh giá cao về chất lượng phục vụ (hơn 90%), phường I và phường Ninh Sơn có sự cải thiện về chỉ số hài lòng, xã Bình Minh và phường Hiệp Ninh đạt thấp hơn năm 2013.

Kết quả điều tra là căn cứ để Thành phố tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Quế Hương