Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 800 học sinh lớp 10 không được lên lớp

Cập nhật ngày: 30/06/2013 - 11:32
HTML clipboard

(BTNO)- Theo Sở GD-ĐT, dự kiến năm học 2012 – 2013, toàn tỉnh có 809 học sinh lớp 10 phải lưu ban, tức ở lại lớp. Số học sinh nói trên sẽ phải học thêm 1 năm lớp 10 trong năm học 2013 – 2014.

Trường THPT Lộc Hưng (Trảng Bàng) là một trong những trường có mặt bằng chất lượng học sinh khá thấp.

Con số này được tổng hợp trên cơ sở số lượng học sinh dự kiến phải lưu ban do 32 trường trung học phổ thông và 9 trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện/thị báo cáo về Sở GD-ĐT.

Xét theo từng địa phương, Trảng Bàng là huyện có số học sinh lớp 10 dự kiến lưu ban đông nhất: 152 em. Ba huyện, thị đứng tiếp sau Trảng Bàng về số học sinh dự kiến lưu ban là Thị xã, Tân Châu và Tân Biên.

Tính theo đơn vị trường học, Trường THPT Lộc Hưng (Trảng Bàng) và THPT Trần Đại Nghĩa (Thị xã), mỗi trường dự kiến có 50 học sinh lớp 10 lưu ban.

Căn cứ vào kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm cuối năm học, các trường sẽ xét số học sinh đủ điều kiện lên lớp hay phải học lại. Trên nguyên tắc, nếu học sinh bị xếp loại học lực yếu, kém thì vẫn còn cơ hội thi lại trong hè.

So với các bậc học khác, THPT là bậc học có số học sinh lưu ban nhiều nhất. Khâu kiểm tra, đánh giá ở bậc học này cũng được nhìn nhận là khách quan hơn.

Đ.V.T