Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh

Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh
Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh
Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh
Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh
Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh

Bài, ảnh: Tố Tuấn

Thiết kế: Ngọc Trâm