Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy
Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy
Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy
Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy
Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy
Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Bài, ảnh: Phương Thảo

Thiết kế: Ngọc Trâm