BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hotmail cập nhật tính năng mới

Cập nhật ngày: 20/06/2011 - 12:01

Đang trong quá trình phát triển phiên bản thứ 5 của Windows Live, Microsoft vừa cập nhật một tính năng mới cho Hotmail. Tính năng này giúp email của bạn xuất hiện tức thời, không mất thời gian đợi tải về. Bạn sẽ cảm thấy tiện lợi hơn khi xem liên tục nhiều email.

Tính năng này được gọi là "tải trước tin nhắn", khi bạn chọn xem một email, Hotmail sẽ tự động tải trước một số email nằm sau email đó và tải trước các thư mục trong hòm thư. Khi bạn đọc tới email tiếp theo hay chọn xem thư mục khác, bạn sẽ kinh ngạc vì nó xuất hiện tức thời mà không phải đợi khoảng một giây như lúc trước nữa.

Để bật tính năng này, bạn vào hòm thư của mình, chọn Options nằm ở bên phải phía trên, rồi chọn tiếp More Options. Trong trang Options, bạn chọn dòng "Conversations and faster reading" thuộc phần Reading email nằm ở gần cuối trang. Sau đó, bạn chỉ việc đánh dấu vào "Pre-load messages to speed up reading" rồi bấm save là xong.

Windows Live Wave 5 Header comparison

Ngoài tính năng mới trên, Windows Live cũng có một số thay đổi nhỏ ở phần đầu trang. Lúc trước phần đầu trang có bốn mục: Hotmail, Messenger, Office, Photos. Hiện giờ chỉ còn ba mục là Hotmail, Messenger và Skydrive, mục Office và Photos đã được gộp vào Skydrive. Điều này cho thấy Microsoft đang muốn người dùng chú trọng hơn vào Skydrive vì nó là nơi tập hợp của cả Office và Photos. Ngoài ra, cũng có thể Microsoft đang làm cho phiên bản web của Windows Live đồng bộ với Windows Phone vì trên Windows Phone, mọi tài liệu, hình ảnh đều quy về một mối là Skydrive.

H.T (st)