BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp huyện Tân Biên

Cập nhật ngày: 08/11/2014 - 10:04

Đại diện người lao động trong các doanh nghiệp tham gia huấn luyện.

Trong đợt huấn luyện này, các học viên đã được ông Nguyễn Văn Hồng - Chuyên viên Sở LĐTB-XH thành phố Hồ Chí Minh triển khai những nội dung cơ bản về an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ); quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động làm việc trong doanh nghiệp; quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động;

Những vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách về bảo hộ lao động; nguyên lý kỹ thuật ATVSLĐ; nội dung và phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động ở doanh nghiệp; phương pháp hành động cải thiện điều kiện lao động ở doanh nghiệp; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình về an toàn điện, các phương tiện kỹ thuật, máy móc làm việc...

Mục đích huấn luyện nhằm giúp người lao động áp dụng thực hiện đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ, đảm bảo sức khoẻ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động trong các doanh nghiệp.

Đức Thịnh