UBND tỉnh:

Hướng dẫn phòng, chống Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và khu chung cư 

Cập nhật ngày: 19/06/2020 - 00:25

BTN - Ngày 15.6, UBND ban hành 2 công văn hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các khu chung cư.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách bằng dung dịch sát khuẩn khi vào Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Đức An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và các khu chung cư theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG và Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQ của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dịch vụ; xây dựng hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp quy mô, loại hình các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, Sở Y tế cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư, khu tập thể, khu nhà, khu chung cư cho thuê; bảo đảm nguồn lực y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chung cư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung hướng dẫn rộng rãi để người dân biết, thực hiện; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện hướng dẫn trong đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức tôn giáo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và các khu chung cư cho người dân trên địa bàn; tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và các khu chung cư.

Đối với những khu dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cần yêu cầu đơn vị quản lý và người sử dụng lao động có các biện pháp khác phục và giám sát việc khắc phục. Tương tự đối với những khu chung cư có nguy cơ lây nhiễm cần yêu cầu Ban quản lý có các biện pháp khắc phục và giám sát việc khắc phục.

Lê Thuỳ