Hướng dẫn chuyển danh bạ giữa iPhone và các thiết bị Android

Cập nhật ngày: 31/01/2012 - 11:12

Một trong những khía cạnh gây khó chịu nhất khi thay đổi điện thoại là đảm bảo tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn được chuyển giao cho thiết bị mới. Trong "những ngày xa xưa", điều này được thực hiện bằng cách gõ thủ công.

Tuy nhiên, điện thoại thông minh của bây giờ có thể làm hầu hết công việc thay cho người sử dụng. Hướng dẫn này sẽ tập trung vào việc di chuyển danh sách liên lạc từ iPhone sang Android, nhưng các nguyên tắc chính của hướng dẫn này cũng sẽ giúp bạn áp dụng trên các nền tảng khác.

Thiết lập

Điều đầu tiên bạn sẽ cần phải làm là chắc chắn rằng bạn có một tài khoản Gmail, điều này sẽ giúp việc di chuyển liên lạc với bất kỳ nền tảng nào đều diễn ra rất dễ dàng.

Trước khi chuyển sang các thiết bị Android mới, bạn hãy cắm iPhone vào máy tính và mở iTunes. Sau khi cắm vào, bạn hãy ghé thăm trang liên hệ của bạn trong iTunes. Trang này sẽ cung cấp cho bạn một tùy chọn về nơi bạn muốn đồng bộ danh bạ của bạn.

Bạn muốn chọn Gmail, và sau đó gõ vào thông tin tài khoản Gmail của bạn. Điều này cho phép Gmail và Apple cập nhật địa chỉ liên lạc của bạn để tất cả các tên, số điện thoại, và email từ danh bạ điện thoại của bạn sẽ có trên Google.

Sau đó, bạn đăng nhập vào Gmail để chỉnh sửa những địa chỉ liên lạc trước khi đồng bộ hóa chúng với điện thoại mới của mình. Nếu bạn đã có một tài khoản Gmail trước khi quá trình này, bạn sẽ thấy danh sách liên lạc của bạn bây giờ lớn hơn nhiều, và rất có thể sẽ có một số bản sao. Nếu bạn có địa chỉ liên lạc trùng lặp, bạn có thể sửa đổi hoặc xóa các địa chỉ liên lạc. Google cũng có một công cụ "hợp nhất địa chỉ liên lạc" để làm điều đó.

Chuyển địa chỉ liên lạc

Bây giờ mà bạn đã có địa chỉ liên lạc của mình trong Gmail. Khi bạn lần đầu tiên khởi động điện thoại mới của bạn, nó sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn đồng bộ hóa điện thoại của bạn vào một tài khoản Google. Nhập thông tin Gmail của bạn và sẽ có tất cả các thiết lập. Điện thoại của bạn sẽ tự động nhập tất cả các địa chỉ liên lạc từ Gmail của bạn.

Với sự phổ biến của dịch vụ của Google, cụ thể là Gmail khiến việc di chuyển liên lạc của bạn từ điện thoại đến điện thoại siêu dễ dàng. Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail của bạn không chỉ đồng bộ danh bạ của bạn trong Android, mà còn trên Windows Phone 7.

H.T (st)


Liên kết hữu ích