Công nghệ   Ô tô - Xe máy

Hướng dẫn đòi bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Khi chủ phương tiện gây tai nạn, bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên gặp nạn, chứ không phải cho bản thân chủ phương tiện.

Hướng dẫn đòi bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Nguồn VNE