Thị xã Hoà Thành:

Hướng tới đô thị loại III 

Cập nhật ngày: 15/07/2020 - 00:24

BTNO - Hoà Thành sẽ chú trọng một số nhiệm vụ giải pháp đột phá như: lựa chọn đầu tư và phát triển các trục kinh tế quan trọng tạo nên chuỗi phát triển thương mại, dịch vụ có tính tập trung, sầm uất, hiện đại, tạo động lực cho kinh tế của thị xã; kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, xây dựng các khu đô thị mới, đặc biệt là khu đô thị mới kết nối từ kênh Sêvin vào trung tâm thị xã.

Hoà Thành sẽ chú trọng một số nhiệm vụ giải pháp đột phá như: lựa chọn đầu tư và phát triển các trục kinh tế quan trọng tạo nên chuỗi phát triển thương mại, dịch vụ có tính tập trung, sầm uất, hiện đại, tạo động lực cho kinh tế của thị xã; kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, xây dựng các khu đô thị mới, đặc biệt là khu đô thị mới kết nối từ kênh Sêvin vào trung tâm thị xã.

Trung tâm thị xã Hoà Thành. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

Trong những năm qua, Hoà Thành có sự phát triển đáng ghi nhận. Kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, thị xã Hoà Thành và các phường được thành lập, 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đây là động lực, tiền đề quan trọng để thị xã Hoà Thành tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Thành tựu đáng ghi nhận

Giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 6,59%, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra (NQ tăng 6,5%). Hạ tầng giao thông, đô thị phát triển nhanh, từng bước đồng bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá qua từng năm, với mức tăng bình quân 8,51% (NQ 8%).

Công nghiệp - xây dựng đóng góp cao nhất cho tăng tưởng kinh tế, mức tăng bình quân hằng năm 6,29%. Doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 0,27% (NQ 0,2%). Hạ tầng thuỷ lợi được đầu tư, kiên cố hoá kênh mương đạt 56,68%, phục vụ tốt cho các vùng chuyên canh. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm bình quân đạt 5.618 ha (NQ 5.615 ha).

Đến cuối năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (NQ 4/7 xã). Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Các ngành nghề truyền thống nông thôn như: mây tre đan, mộc gia dụng, se nhang, đúc gang được bảo tồn, hoạt động ổn định, góp phần tăng thu nhập của người dân nông thôn (đạt bình quân 55 triệu đồng/người/năm).

5 năm qua, có 1.741 hộ đăng ký kinh doanh mới, tăng 33,21% và 504 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,47% so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 là 1.351,61 tỷ đồng, tăng bình quân 12,22%/năm (NQ trên 6%).

Công tác đầu tư công trên địa bàn chuyển biến tích cực, tổng mức đầu tư tăng 118% so giai đoạn 2010-2015; nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo để Hoà Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Một góc thị xã Hoà Thành.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Trên cơ những thành tựu đạt được, trong những năm tới, Hoà Thành tập trung vào những mục tiêu chính như tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; phát triển các khu đô thị mới, hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch, hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao; các khu sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao… xây dựng thị xã Hoà Thành “Văn minh, sạch, đẹp, thân thiện”, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II.

Đồng thời tập trung xây dựng hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trong đó tập trung mạnh mẽ cho phát triển du lịch, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Hoà Thành còn đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư nhằm phát huy hiệu quả Cụm công nghiệp Bến Kéo; ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghiệp sạch; tiếp tục tạo điều kiện phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp trong sản xuất hàng tiêu dùng, sản phẩm lưu niệm, sản phẩm phục vụ du lịch.

Địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, tiến tới áp dụng mô hình GlobalGAP; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, trong đó chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm cây trồng truyền thống có hiệu quả thấp sang rau màu, cây ăn quả kinh tế cao.

Tập trung đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; kết nối nông thôn với đô thị, hình thành một số đô thị nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đầu tư hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông kết nối, giao thông đô thị song song với việc dần hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thị xã Hoà Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, có tỷ lệ đô thị đạt trên 60% và đạt 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II, đủ điều kiện để thành lập thành phố.

Nhiều tuyến đường giao thông ở thị xã Hoà Thành được nâng cấp, mở rộng.

Ông Nguyễn Nam Hưng- Bí thư Thị uỷ Hoà Thành cho biết, ngoài những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Hoà Thành sẽ chú trọng một số nhiệm vụ giải pháp đột phá như: lựa chọn đầu tư và phát triển các trục kinh tế quan trọng tạo nên chuỗi phát triển thương mại, dịch vụ có tính tập trung, sầm uất, hiện đại, tạo động lực cho kinh tế của thị xã; kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, xây dựng các khu đô thị mới, đặc biệt là khu đô thị mới kết nối từ kênh Sêvin vào trung tâm thị xã. Đồng thời xây dựng và triển khai Đề án phát triển du lịch của thị xã có tính kết nối và lan toả cao với các địa phương khác; kết nối với hồ Dầu Tiếng, núi Bà Đen và các trung tâm khác cũng như phát huy tối đa lợi thế của Hoà Thành trong việc phát triển chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái vườn, lịch sử tâm linh, văn hoá, kiến trúc đô thị đặc sắc; phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ẩm thực và các sản vật địa phương khác tạo thành chuỗi sản phẩm phục vụ du lịch hấp dẫn, giá trị cao.

Hoà Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên; vận hành trung tâm hành chính công vào đầu năm 2021; xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng cho việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị văn minh trong tương lai; chú ý đào tạo, chuẩn hoá cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, tinh thần thái độ phục vụ, năng lực, trình độ chuyên môn và nắm vững pháp luật của cán bộ, công chức các ngành, các cấp trong công tác tham mưu và trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuận lợi, nhanh chóng, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

Đại Dương