Công nghệ   Chuyển đổi số

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024

Cập nhật ngày: 04/06/2024 - 06:13

BTN - Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 được phát động từ ngày 16.4.2024, Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ đến ngày 30.6.2024 trực tuyến tại website https://vda.com.vn.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) là giải thưởng thường niên của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Qua 6 mùa tổ chức, giải tiếp cận hơn 16.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.800 hồ sơ tham dự. Qua đó đã vinh danh gần 400 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu.

Năm 2024 là năm thứ bảy giải thưởng được tổ chức để tiếp tục hưởng ứng nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược là “…tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là hoạt động thiết thực hưởng ứng và triển khai thực hiện tinh thần này.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024 có 5 hạng mục, gồm: cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc (trao cho cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số); Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (trao cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công); Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu (trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng dến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống); Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng (trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc) và Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài (trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam).

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 được phát động từ ngày 16.4.2024, Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ đến ngày 30.6.2024 trực tuyến tại website https://vda.com.vn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10.2024 tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10).

Thanh Hà


Liên kết hữu ích