BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Cập nhật ngày: 18/04/2024 - 04:30

BTN - Các đơn vị cấp nước thực hiện nâng cấp, sửa chữa, tu sửa công trình cấp nước; dọn dẹp vệ sinh tại công trình cấp nước và địa bàn công cộng.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29.4 đến ngày 6.5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, giúp thay đổi nhận thức quản lý công trình cấp nước, sử dụng nước sạch, góp phần tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân nông thôn.

Năm nay, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường có chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của toàn xã hội trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước.

Cùng với đó là chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, trữ nước an toàn để bảo đảm đủ nước sạch cho người dân- nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước; bảo đảm vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp-phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương; huy động toàn dân tổng vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền vào các bài giảng, hoạt động trải nghiệm của học sinh.

Các đơn vị cấp nước thực hiện nâng cấp, sửa chữa, tu sửa công trình cấp nước; dọn dẹp vệ sinh tại công trình cấp nước và địa bàn công cộng.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 29.4 đến ngày 6.5.2024, có thể kéo dài đến Ngày Môi trường thế giới (ngày 5.6) và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn (Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4, Ngày quốc tế Lao động 1.5 và Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7.5).

Thanh Hà