Hướng về sự kiện chính trị quan trọng nhất của tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 28/09/2020 - 21:32

BTN - Chào nhà báo, tuần rồi tôi đọc báo, xem đài thấy có đăng tin trong ba ngày giữa tháng 10 tới tỉnh mình sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI hả ông?

-Vâng, đúng rồi, theo công bố của Thường trực Tỉnh uỷ, Đại hội dự kiến diễn ra trong ba ngày 14, 15 và 16 tháng 10. Tức là đúng nửa tháng nữa chúng ta sẽ được chào đón sự kiện chính trị quan trọng nhất của tỉnh, 5 năm mới diễn ra một lần.

-Theo tin tôi nghe được thì Đại hội sẽ tổng kết công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, và sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm sắp tới.

Vì quanh năm suốt tháng bận bịu sinh kế gia đình, nên tôi ít có điều kiện theo dõi sát bước đi của tỉnh trên đường phát triển trong mấy năm qua. Ông có nắm được tình hình của tỉnh xin nói cho tôi biết, trong nhiệm kỳ qua kinh tế - xã hội tỉnh mình phát triển như thế nào không?

-Theo các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà mà Bàn Dân truy cập được trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh uỷ, có lẽ nội dung nổi bật nhất là việc tỉnh ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân hằng năm 8,04%, GRDP bình quân đầu người năm nay là 3.266 đô la Mỹ (USD), tức là khoảng 75,8 triệu đồng Việt Nam, tăng gần 1.200 USD so với cách đây 5 năm (năm 2015 là 2.079 USD) đó ông.

-Cho tôi ngắt ngang ông chút nghen. Ông đừng sa đà vào các con số, các tỷ lệ phần trăm, tôi nhớ hổng nổi đâu. Thôi ông chịu khó cho tôi biết, với kết quả sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhà trong 5 năm qua, thì đến nay, Tây Ninh đang đứng ở đâu, ở vị trí nào so với các địa phương trong cả nước?

-À, theo xếp hạng về tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Tổng cục Thống kê thì năm 2018 Tây Ninh đứng ở thứ hạng 14/63 tỉnh, thành trong nước. Còn theo xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thì trong năm 2018 Tây Ninh cũng xếp thứ hạng 14/63 tỉnh, thành. 

-Vậy là về phát triển kinh tế tỉnh mình cũng có vị trí đáng kể trong nước ông hả. Và theo tôi biết thì ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trong 5 năm qua, tình hình tỉnh mình cũng rất ổn định. Như vậy, ông xem trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, tỉnh nhận định nguyên nhân đưa tới kết quả tích cực đó như thế nào vậy?

-Thôi để Bàn Dân đọc nguyên văn đoạn văn kiện nói về nguyên nhân chủ quan của tỉnh mình cho ông nghe nhé. Tỉnh mình đạt được kết quả đó là nhờ: “Có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ; sự điều hành sát thực tiễn, hiệu quả của chính quyền địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực và có hiệu quả từ phía các ban, bộ, ngành Trung ương, của các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trong cả nước.

Những chủ trương, chính sách đúng đắn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các nhiệm kỳ trước tiếp tục phát huy tác dụng. Trong Đảng bộ có sự đoàn kết thống nhất cao, sự nỗ lực phấn đấu của cấp uỷ các cấp, của toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị trong tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu và có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”.

Đấy, ông thấy sự đánh giá về nguyên nhân thắng lợi từ sự nỗ lực chung của tỉnh như thế có đúng hay không, ông có tán thành không?

-Đúng quá đi chứ. Theo tôi nghĩ nhận định này là rất chính xác. Vì kết quả này đã và đang thể hiện rất rõ trong thực tế cuộc sống của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình nhân dân trong tỉnh đó mà, ai lại có thể không tán thành được chứ.

BÀN DÂN