BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Bến Cầu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X): Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên

Cập nhật ngày: 07/10/2013 - 05:57
Tốc độ tăng trưởng của ngành nông - lâm - ngư nghiệp của huyện bình quân trong 5 năm qua là 5,7%/năm, cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện chuyển dịch theo hướng tích cực…

Hệ thống kênh thuỷ lợi ở huyện Bến Cầu được kiên cố hoá

(BTN) - Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của UBND huyện Bến Cầu cho biết, trong 5 năm qua, được sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Từ đó, kinh tế - xã hội của huyện phát triển theo và đời sống một bộ phận dân cư từng bước được nâng lên.

Cụ thể: tốc độ tăng trưởng của ngành nông - lâm - ngư nghiệp của huyện bình quân trong 5 năm qua là 5,7%/năm, cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, những vùng đất lúa có năng suất thấp từng bước được chuyển đổi sang cây công nghiệp ngắn ngày như: mía, thuốc lá vàng, bắp lai, đậu phộng, mì… Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều hộ dân tập trung trồng cây cao su, đến nay  có hơn 1.476 ha cao su trên địa bàn huyện, trong đó 523 ha đang khai thác. Các mô hình chăn nuôi mới được nhiều hộ dân áp dụng, như mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn, nuôi heo hướng nạc… Nuôi trồng thuỷ sản có chiều hướng phát triển, với diện tích hằng năm khoảng 30 ha.

Đáng lưu ý là về thuỷ lợi rất được cấp trên quan tâm đầu tư. Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện đã triển khai thi công mới và nâng cấp 4 trạm bơm với tổng diện tích tưới thiết kế là 2.555 ha. Cấp trên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện với tổng nguồn vốn đã thanh toán là 173 tỷ đồng. Đến nay đã nhựa hoá tất cả các tuyến đường đi đến trung tâm xã. Các tuyến đường nông thôn xã, ấp phần lớn được nâng cấp sỏi đỏ.

Về Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, trong thời gian qua huyện đã xây dựng được hai trạm cấp nước tập trung ở tại ấp Voi (xã An Thạnh) và ấp Rừng Dầu (xã Tiên Thuận). Luỹ kế đến nay trên địa bàn huyện có tổng cộng 10 trạm cấp nước tập trung, quy mô thiết kế cấp nước cho 2.370 hộ với 11.400 nhân khẩu. Hiện nay đã có 1.554 hộ, với 6.500 nhân khẩu sử dụng nước ở các trạm cấp nước tập trung. Ngoài ra đa số hộ dân vùng nông thôn đều sử dụng giếng khoan, nâng tỷ lệ hộ dân trong huyện dùng nước sạch, hợp vệ sinh khoảng 97%.

Chương trình xoá nhà tạm, từ năm 2008 đến 2012, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 757 căn và kế hoạch năm 2013 xây dựng thêm 300 căn nữa. Từ năm 2009 đến năm 2012, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 110 phòng học và xây dựng được 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chương trình quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả.

Hiện nay 9/9 trạm y tế xã, thị trấn của huyện đều có bác sĩ phục vụ lâu dài. Huyện có 8/9 xã, thị trấn có trung tâm văn hoá thể thao- học tập cộng đồng; 100% xã, thị trấn có sân chơi, bãi tập, sân tập luyện các môn thể thao; có 18 đội văn nghệ quần chúng cơ sở…

Tuy nhiên, do Bến Cầu là huyện nghèo vùng biên giới, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp còn thấp, nên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “tam nông”, huyện cũng còn những khó khăn, hạn chế.

Tình hình sản xuất nông nghiệp nhìn chung có phát triển, nhưng chưa thật sự bền vững, bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất. Nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông có lúc bị ô nhiễm làm cá chết rất nhiều, ảnh hưởng đến nghề nuôi thuỷ sản.

Đời sống một bộ phận dân cư vẫn còn thấp. Lao động nông thôn chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao. Công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề nông thôn chậm được đầu tư phát triển. Quy mô đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển trên địa bàn. Giá vật tư biến động lớn làm ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình đang được triển khai.

Các xã mới được giao làm chủ đầu tư còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, nên tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản còn chậm.

N.H

 


 
Liên kết hữu ích