Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Châu Thành: 2.396 thanh niên đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khoẻ 

Cập nhật ngày: 13/10/2022 - 09:04

BTNO - Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự 15/15 xã, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Khám sơ tuyển sức khoẻ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Theo đó, Hội đồng NVQS huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyển quân tròn khâu, “tuyển người nào, chắc người đó”, nâng cao chất lượng mọi mặt về công tác tuyển quân. Trong đó có tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Tổng số thanh niên đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khoẻ là 2.396. Theo kế hoạch từ ngày 6.10 đến 15.10, các địa phương tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ tại trạm y tế xã, thị trấn. Trên cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển được niêm yết tại nhà văn hoá xã và trụ sở UBND xã.

Quang Huy

 


  • Sản phẩm mới đông trùng hạ thảo Hector