BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện DMC: Sơ kết đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng năm 2009

Cập nhật ngày: 29/07/2009 - 05:58

Chiến sĩ Tiểu đoàn 14 và sinh viên tình nguyện đào đắp, sửa chữa đường.

Sáng 29.7 tại xã Phước Ninh, Ban chỉ đạo liên ngành Công tác vận động quần chúng huyện Dương Minh Châu đã sơ kết đợt ra quân phối hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2009.

Sau hơn 10 ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, cán bộ - chiến sĩ Tiểu đoàn 14 cùng với lực lượng sinh viên tình nguyện Đại học Y dược TP. HCM và Trường Trung cấp công nghệ kỹ thuật Cửu Long tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích như: nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó có 1 tuyến đường chính từ ấp Phước Lễ đến ấp Phước Lộc B dài 1.200m và 1 tuyến đường phụ trong xóm ấp với tổng khối lượng đất đào đắp gần 4.000m3 đất. Tổng giá trị công trình của 2 tuyến đường này trị giá trên 138 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các hộ dân có đất ở dọc 2 bên đường đã tự nguyện cùng cán bộ chiến sĩ chặt bỏ cây trái, mở rộng tuyến đường ra từ 4m lên thành 6m.

Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 14 và lực lượng sinh viên tình nguyện còn giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, sửa chữa, di dời 2 căn nhà lụp xụp, đào đắp 1 nền nhà, phát trên 300 tờ bướm tuyên truyền phòng chống dịch cúm A/H1N1, bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp… Riêng lực lượng sinh viên tình nguyện Đại học Y dược TP. HCM còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách, gia đình nghèo trị giá trên 9 triệu đồng.

HT