BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Đoàn Gò Dầu: Hiệu quả từ mô hình mới

Cập nhật ngày: 13/11/2010 - 04:06

(BTNO)- Trong năm 2010, Huyện Đoàn Gò Dầu tổ chức triển khai thực hiện một số mô hình hoạt động mới đem lại hiệu quả thiết thực như: vận động đóng góp xây tặng nhà “Khăn quàng đỏ”; trao học bổng; vận động lập quỹ hỗ trợ đoàn viên; nhân rộng điểm phổ cập tin học...

Các hộ đoàn viên nghèo ở Xã đoàn Bàu Đồn được cho mượn bò về chăn nuôi, cải thiện điều kiện sống

Nhằm giúp đỡ các gia đình đội viên gặp khó khăn về chỗ ở, ngay từ đầu năm 2010, BTV Huyện đoàn Gò Dầu đã phát động 100% cơ sở Đoàn, Đội nhịn ăn quà vặt, mỗi tháng quyên góp ủng hộ ít nhất 1.000 đồng/người. Kết quả, Huyện đoàn đã quyên góp và xây tặng được 2 căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình hai em đội viên nghèo ở xã Thạnh Đức và xã Hiệp Thạnh, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng. Cũng qua đợt phát động công trình thanh niên năm 2010, Đoàn Thanh niên các cấp đã vận động đóng góp và trao tặng được 150 suất học bổng (trị giá từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo học giỏi và tích cực tham gia phong trào Đoàn, Đội, đồng thời tuyên dương 25 gương học sinh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hiện nay 9/9 xã, thị trấn của huyện đều thành lập quỹ hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên, điển hình là hoạt động gây quỹ của xã đoàn Bàu Đồn. Thông qua các buổi tổ chức văn nghệ, xã đoàn Bàu Đồn đã có được nguồn quỹ 51 triệu đồng, sau đó mua 8 con bò cái vàng giao cho cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn về kinh tế được mượn chăn nuôi để lấy bê con. Sau khi bê con được 6 tháng tuổi, người nuôi trả bò mẹ lại cho xã đoàn, để xã đoàn xét cho hộ khác mượn. Đến nay đã có 8 hộ đoàn viên có được bê con và giao bò mẹ lại cho đoàn viên khác tiếp tục chăn nuôi. Ngoài ra, Huyện đoàn còn xây dựng được quỹ hỗ trợ cán bộ đoàn với nguồn quỹ là 45 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Huyện đoàn đã giải quyết, giúp đỡ cán bộ đoàn gặp khó khăn trong cuộc sống bằng cách cho họ vay tiền không tính lãi, với mức 5 triệu đồng/người.

Đối với việc nhân rộng các điểm phổ cập tin học cho đoàn viên thanh niên, Huyện đoàn  đã vận động và thành lập được 9 điểm phổ cập tin học trên toàn huyện, góp phần hỗ trợ đoàn viên thanh niên có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, nâng cao trình độ nhận thức trong xã hội.

D.H