Xã hội   Giáo dục

Huyện Dương Minh Châu: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khuyến học năm 2020 

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 14:20

BTNO - Hội Khuyến học huyện Dương Minh Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Trao cờ cho đơn vị  dẫn đầu phong trào thi đua khuyến học năm 2020.

Năm 2020, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng mô hình xã hội học tập của huyện tiếp tục duy trì, giữ vững và phát triển tích cực, toàn diện. Các chỉ tiêu được triển khai thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Toàn huyện có 11 hội khuyến học cơ sở, 166 chi hội và 933 ban khuyến học, với tổng số gần 58.000 hội viên.

Trong năm, Huyện hội đã vận động quỹ khuyến học đạt hơn 8,5 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức trao học bổng khuyến học, khen thưởng khuyến tài, trao tặng quà, tập sách, xe đạp…

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể vận động trao tặng hơn 500 suất học bổng, 50 chiếc xe đạp, gần 250 phần quà, 17 thẻ BHYT và hơn 2.500 quyển tập cho các em học sinh nghèo hiếu học, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần tích cực cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục truyền thống của dân tộc… góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Dương Minh Châu được tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khuyến học năm 2020” của UBND tỉnh khen tặng. Có 8 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 33 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2020 được UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, huyện khen thưởng.

Anh Thi