Huyện Dương Minh Châu: Giải ngân dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo 

Cập nhật ngày: 18/05/2017 - 01:40

BTNO - UB.MTTQ huyện Dương Minh Châu vừa tổ chức giải ngân Dự án Hỗ trợ vốn mua trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Dự án nhằm tạo điều kiện các hộ nghèo có vốn để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trao vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo.

Trong đợt này, UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu đã hỗ trợ vốn cho 6 hộ nghèo ở các xã Suối Đá, Chà Là, Bàu Năng và Phước Minh để mua trâu, bò. Bình quân, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 25 triệu đồng.

Sau khi mua trâu, bò về nuôi, đến thời điểm trâu, bò mẹ đẻ con được 12 tháng tuổi thì Ban quản lý Dự án sẽ chuyển giao số trâu, bò con này cho hộ nghèo khác nhận nuôi; còn trâu, bò mẹ thì người nuôi được toàn quyền sử dụng.

Được biết, tổng số tiền hỗ trợ vốn đợt này trị giá 150 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo tỉnh Tây Ninh.

HT