BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Hoàn thành khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 

Cập nhật ngày: 18/10/2022 - 19:47

BTNO - Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Dương Minh Châu được giao 190 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 155 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 35 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Kiểm tra sức khoẻ cho thanh niên được điều khám.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, chú trọng công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và đạt yêu cầu đề ra. 

Trong 15 ngày tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ, đến ngày 17.10, công tác khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Tổng số công dân được điều khám là 2.489 thanh niên. Bước tiếp theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tuyển chọn và lập danh sách thanh niên bảo đảm sức khoẻ theo quy định, tham gia vòng khám tuyển cấp huyện được tổ chức trong thời gian tới.

Công Phương