BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Học viên lớp Nghề đan lát ghế nhựa giả mây được bao tiêu sản phẩm

Cập nhật ngày: 30/07/2014 - 06:22

Học viên lớp đan lát ghế nhựa giả mây xã Bến Củi sản xuất sản phẩm.

Lớp học được tổ chức từ đầu tháng 7 năm 2014, theo tiêu chí xã điểm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Bến Củi. Hiện ở đây mỗi ngày có bình quân trên 30 lượt học viên đã qua đào tạo nghề thực hành đan ghế nhựa giả mây do Công ty TNHH day nghề Tuấn Linh (tỉnh Bình Dương) đầu tư khung ghế, dạy nghề và bao tiêu sản phẩm.

Một học viên ở đây cho biết, công ty trả công học nghề 60.000 đồng/ ngày học và hiện tại đã qua thời gian học nghề. Số lao động học nghề giờ đang bắt đầu ra làm việc chính thức, được trả công theo sản phẩm.

Bình quân, mỗi người làm ra từ 1 đến 3 chiếc ghế/ngày, tùy theo tay nghề. Công ty trả công bình quân 60.000 đồng/ghế- theo tiêu chuẩn chất lượng hàng xuất khẩu và đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành trong nước.

Từ lớp nghề nói trên đã góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Hoa Hiệp 


 
Liên kết hữu ích