Huyện Dương Minh Châu: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kinh tế tập thể năm 2019 

Cập nhật ngày: 15/02/2019 - 20:10

BTNO - Ngày 15.2, tại Huyện ủy Dương Minh Châu, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Trên địa bàn huyện Dương Minh Châu hiện có 11 tổ hợp tác với 201 thành viên; 10 hợp tác xã (HTX), trong đó có 9 HTX dịch vụ nông nghiệp, 1 HTX tín dụng nhân dân. Trong năm 2018, huyện Dương Minh Châu đã đăng ký cho 1 trường hợp đưa cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.

Các HTX thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các thành viên.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất của một số HTX, tổ hợp tác chưa cao, bộ máy quản lý chưa được kiện toàn, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; các sản phẩm của thành viên HTX trực tiếp sản xuất bán ra thị trường mới dừng lại ở nguyên liệu thô, chưa qua sơ chế hay chế biến thành phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm; công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa đáp ứng so với nhu cầu của người dân,…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể huyện Dương Minh Châu đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ để các HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả hơn như: phối hợp với các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch quy hoạch lại sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện gắn kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ; thực hiện các chương khuyến nông, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, tưới tiêu thủy lợi nội đồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho xã viên…

Vũ Nguyệt

Từ khóa
Vũ Nguyệt