Huyện Gò Dầu: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 12/03/2012 - 05:22

Huyện Gò Dầu có 8 xã và một thị trấn, trong đó có 3 xã được tỉnh chọn làm xã điểm để xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2015 là Phước Trạch, Phước Đông và Bàu Đồn. Qua khảo sát gần đây thì toàn huyện Gò Dầu chưa có xã nào đạt được từ 6 tiêu chí xây dựng NTM trở lên trên tổng số 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí của Trung ương. Có 3 xã đạt được 5 tiêu chí là Bàu Đồn, Thạnh Đức và Thanh Phước. Xã Phước Trạch được chọn làm xã điểm xây dựng NTM của tỉnh chỉ đạt được 3 tiêu chí, Phước Đông cũng là xã điểm chỉ mới đạt có 4 tiêu chí. Xã đạt ít tiêu chí nhất của huyện là Phước Thạnh (2 tiêu chí). Hai xã còn lại là Cẩm Giang và Hiệp Thạnh mỗi xã đạt được 4 tiêu chí.

Về kết quả việc triển khai thực hiện xây dựng NTM, trong năm 2011 huyện đã chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch NTM cho 8 xã. Để thực hiện tiêu chí 13 về hình thức sản xuất và tiêu chí 10 về tỷ lệ hộ nghèo, huyện đã thực hiện công tác hỗ trợ phát triển sản xuất cho 3 xã điểm. Cụ thể là huyện đã xây dựng và thực hiện vùng nhân lúa giống tập trung cho xã Phước Trạch, có 23 hộ tham gia với diện tích 14 ha; xã Bàu Đồn có 9 hộ tham gia, với diện tích 10 ha. Huyện xây dựng kế hoạch trình diễn mô hình sử dụng chế phẩm sinh học, xử lý mùi hôi trong chăn nuôi cho xã Phước Trạch (10 điểm). Hiện nay huyện đang liên hệ với xã và hộ dân để chọn điểm trình diễn, xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà thả vườn ở xã Phước Đông (6 điểm).

Để thực hiện tiêu chí 13 và tiêu chí 10, huyện Gò Dầu đã xây dựng mô hình nhân lúa giống tập trung ở xã Bàu Đồn và xã Phước Trạch (trong ảnh vùng nhân lúa giống tập trung xã Bàu Đồn).

Về thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện tiếp tục lồng ghép các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng của các ban ngành trong huyện cho 3 xã điểm; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ hố xí hợp vệ sinh cho 3 xã điểm, hiện các xã đang lập danh sách để triển khai thực hiện; lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia dạy nghề nông thôn, đã triển khai tập hợp danh sách tổ chức 4 lớp dạy nghề ở xã Phước Đông dành cho nông dân có đất trong vùng quy hoạch khu công nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM ở huyện Gò Dầu còn gặp những khó khăn như: Tuy các văn bản được cập nhật thường xuyên nhưng chưa có quy định hướng dẫn rõ những cơ chế, chi phí chi tiết các nội dung, nên công tác triển khai còn nhiều lúng túng, chậm tiến độ. Việc triển khai kinh phí chủ yếu dựa vào định mức cũ của chương trình khuyến nông để xây dựng định mức thực hiện. Các định mức này có một số khoản không còn phù hợp.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM mới là một chương trình tổng thể về phát triển về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, gồm nhiều nội dung trên nhiều lĩnh vực. Việc triển khai xây dựng NTM chủ yếu thực hiện từ xã lên. Nhưng nguồn cán bộ chuyên trách ở xã không có, nên xã gặp khó khăn trong việc đánh giá thực trạng, tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo huyện kịp thời và chính xác. Cán bộ xã chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, chưa hiểu hết nội dung phương thức thực hiện, nên còn lúng túng. Một số xã chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng NTM. Ở huyện cũng chưa có cán bộ chuyên trách về NTM, nên việc tổng hợp xây dựng, lập chương trình về NTM còn gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ trong quá trình thực hiện. Việc phối hợp lập chương trình xây dựng NTM toàn huyện giai đoạn 2011-2020 gặp nhiều khó khăn do việc cung cấp thông tin thực trạng từ các ban, ngành, các xã không đồng nhất và không đầy đủ. Nhất là việc lập dự toán để thực hiện các tiêu chí hầu như không có đơn giá mang tính pháp lý và có nhiều đơn giá khác nhau, vì thế không có cơ sở áp các đơn giá để thể hiện thành dự toán.

D.H