Huyện Gò Dầu: Tập huấn tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, dự nghiệp năm 2012

Cập nhật ngày: 19/04/2012 - 05:06

(BTNO)- Sáng 18.4.2012 huyện Gò Dầu đã mở lớp tập huấn công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Tham dự lớp tập huấn có các thành viên Ban chỉ đạo huyện, tổ thường trực, Ban chỉ đạo các xã/thị trấn, điều tra viên các xã/thị trấn, giám sát viên. Ông Nguyễn Văn Nhu, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự phát biểu khai mạc và chỉ đạo công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Nhu - Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu phát biểu chỉ đạo công tác điều tra

Trong thời gian 02 ngày, Ban chỉ đạo huyện quán triệt, triển khai đến các học viên công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; thông qua kế hoạch tổng điều tra; hướng dẫn quy trình lập danh sách đơn vị điều tra; một số vấn đề điều tra doanh nghiệp; giới thiệu nội dung phiếu doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, hiện nay huyện Gò Dầu có 155 cơ sở hành chính, sự nghiệp; 60 cơ sở tôn giáo; 278 doanh nghiệp; 6.468 hộ cá thể. Đối với cơ sở doanh nghiệp được điều tra từ ngày 1.4; cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, cá thể điều tra từ 1.7.2012. Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục mở 02 lớp tập huấn hướng dẫn cho điều tra viên lập danh sách cá thể, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo.

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mực độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…

Nguyễn Bình