BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu: Thành lập HTX sản xuất rau an toàn Rỗng Tượng

Cập nhật ngày: 13/11/2009 - 05:43

Hợp Tác xã (HTX) sản xuất rau an toàn Rỗng Tượng (ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, Gò Dầu) được công bố thành lập và ra mắt vào sáng 12.11.2009.

HTX có 9 xã viên, với vốn điều lệ 4,5 triệu đồng, diện tích đất sản xuất 37.000 m2 và 9 chiếc máy bơm nước. Ông Nguyễn Văn Đon được bầu làm Trưởng ban Quản trị, Chủ nhiệm HTX. Mục tiêu chính của HTX giúp nông dân có pháp nhân đăng ký thương hiệu nông sản, tạo điều kiện cho sản phẩm có đầu ra ổn định, nông dân an tâm sản xuất và đoàn kết giúp nhau trong sản xuất cũng như trong cuộc sống. Ngành nghề chính của HTX là sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên trong những năm đầu hoạt động, để đảm bảo đồng bộ các yếu tố sản xuất, HTX tập trung sản xuất hai loại rau chính là khổ qua và dưa leo.

Các xã viên HTX sản xuất rau an toàn Rỗng Tượng ra mắt trước hội nghị.

Dự kiến mỗi năm HTX sản xuất 2 vụ rau, giải quyết lao động thường xuyên cho 90 lao động tại địa phương. Tuỳ theo công việc, người lao động có thu nhập từ 30.000 -50.000 đồng/người/buổi. Sau khi trừ hết các khoản chi phí, kể cả công lao động của xã viên và tiền lương của ban lãnh đạo HTX, các xã viên trong HTX còn được gần 108 triệu đồng/2 vụ. 

D.H