Huyện Gò Dầu: Tình hình kinh tế – xã hội đạt được một số kết quả đáng kể

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 02:33

Nông dân Gò Dầu thu hoạch lúa đông xuân

Trong 6 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế –xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Gò Dầu tiếp tục đạt được một số kết quả đáng kể trên các lĩnh vực.

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt được138 tỷ đồng, tăng hơn cùng kỳ 4,39%. Giá trị công nghiệp- xây dựng được 85,29 tỷ đồng, đạt trên 51 % kế hoạch năm. Giá trị thương mại- dịch vụ được 387,8 tỷ đồng, đạt 54,85% kế hoạch năm và tăng hơn cùng kỳ hơn 7%.

Tuy có gặp khó khăn, nhưng huyện đã cố gắng đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng được các nhu cầu chi thường xuyên. Huyện có nhiều nỗ lực trong đôn đốc thu ngân sách. Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm là 22,087 tỷ đồng, đạt 41,29% chỉ tiêu trong năm của tỉnh giao. Tổng chi ngân sách từ đầu năm đến nay là 59,552 tỷ đồng, đạt trên 50 % kế hoạch của huyện và trên 61% kế hoạch của tỉnh.

Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai được thực hiện kịp thời, không để tồn đọng. Thực hiện tốt việc rà soát thống kê, xác minh làm rõ các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, nhất là đất đai ngày càng đi vào nề nếp ổn định.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã giải quyết việc làm cho 957 lao động, kéo giảm được 138 hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên trong 6 tháng qua, huyện Gò Dầu cũng còn một số mặt chưa làm được: Việc đầu tư và hướng dẫn cho nông dân chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp còn hạn chế và mang tính tự phát. Tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác thu ngân sách còn thấp so với kế hoạch đề ra….

D.H