BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu tổng kết 11 năm phong trào xây dựng ấp (khu phố) văn hoá: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương trợ xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp

Cập nhật ngày: 13/08/2009 - 01:41

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị tổng kết 11 năm xây dựng ấp (khu phố) văn hoá và tuyên dương ấp (khu phố) văn hoá tiêu biểu vào ngày 11.8.2009.

Qua 11 năm triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Gò Dầu đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp của nhân dân. Từ đó số hộ khá giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo ngày càng giảm. Hiện nay, huyện đã kéo giảm hộ nghèo diện Trung ương xuống còn 2,6%. Nhiều khu dân cư (KDC) đã huy động được nguồn nội lực trong dân để giải quyết những vấn đề bức xúc do cuộc sống đặt ra. Về phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, trong 11 năm qua, nhân dân đã đóng góp cùng với Nhà nước xây tặng được 122 căn nhà tình nghĩa; đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 4,421 tỷ đồng và đã xây tặng được 707 căn nhà đại đoàn kết. Các hoạt động từ thiện nhân đạo đã huy động được 10,632 tỷ đồng.

Xã Phước Đông được công nhận Xã Văn hoá.

Cùng với việc giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, nhân dân các KDC nhiệt tình đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết những vấn đề bức xúc ở KDC. Thông qua cuộc vận động đã góp phần lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hoá, giáo dục; quan hệ ứng xử trong gia đình và trong cộng đồng ngày càng tốt hơn. Toàn huyện đã xây dựng được 50 đội tuần tra nhân dân để giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Với tình làng nghĩa xóm, nhân dân ở các KDC đã giáo dục cảm hoá được 321 đối tượng vi phạm pháp luật, tạo cho họ có công ăn việc làm ổn định. Các loại tệ nạn xã hội được kéo giảm; phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Đến nay huyện đã công nhận hơn 30.000 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá (chiếm tỷ lệ trên 90% hộ dân trong huyện) và đã công nhận 8.427 cá nhân đạt danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Phong trào chăm lo phát triển giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, vận động kế hoạch hoá gia đình được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở và chuẩn quốc gia về y tế. Từ những kết quả thực hiện các nội dung cuộc vận động, đến nay toàn huyện có 36 ấp (khu phố) được công nhận danh hiệu “Ấp Văn hoá” và đã có một xã được công nhận “Xã Văn hoá” (xã Phước Đông).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cuộc vận động, trên địa bàn huyện Gò Dầu cũng còn một số mặt tồn tại: Nhận thức về ý nghĩa cuộc vận động trong hệ thống chính trị và trong nhân dân ở vài nơi chưa sâu sắc; chất lượng cuộc vận động chưa đồng đều, chưa vững chắc; một vài KDC chưa xây dựng đầy đủ các thiết chế văn hoá theo yêu cầu…

Qua 11 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, ở huyện Gò Dầu đã được Uỷ ban Trung ương MTTQVN tặng 3 bằng khen, UBND tỉnh tặng 14 bằng khen và nhiều giấy khen của UBND huyện cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động. Tại hội nghị, UBND huyện Gò Dầu đã khen thưởng cho 3 tập thể có thành tích giữ vững danh hiệu “Ấp Văn hoá” nhiều năm liền. Đó là các ấp: Phước Đức A, xã Phước Đông (giữ vững Ấp Văn hoá 6 năm liền); Phước An, xã Phước Thạnh (giữ vững Ấp Văn hoá 5 năm liền) và ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch (giữ vững Ấp Văn hoá 5 năm liền).

D.H