Huyện Tân Biên: Xử lý, thu hồi hơn 92,8% diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm

Cập nhật ngày: 04/08/2011 - 04:18

Cao su trồng trái phép ở TK 8 nay đã được xử lý

Huyện Tân Biên là địa phương có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp khá lớn trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn huyện hiện có 2 khu rừng đặc dụng là Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát và Khu rừng Lịch sử- Văn hoá Chàng Riệc với tổng diện tích hơn 30.000 ha. Tại thời điểm triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích vào giữa năm 2009, toàn huyện Tân Biên có 1.224 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 875, huyện Tân Biên tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm đăng ký cam kết tự nguyện chấp hành di dời, phá bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp. Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo 1070 tỉnh, sau hơn 1 năm vận động, toàn huyện Tân Biên có 306 hộ cam kết phá bỏ 1.224 ha cây trồng không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng- đạt 100% số hộ vi phạm và diện tích bao chiếm. Đây là kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Tuy nhiên trong tổng số hộ cam kết vẫn còn không ít hộ cố tình kéo dài thời gian chấp hành. Trong đó có một số hộ có phản ứng bằng cách khiếu nại tại địa phương và khiếu nại vượt cấp.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý đất lâm nghiệp bị bao chiếm đúng theo thời gian quy định của tỉnh, huyện Tân Biên đã tiến hành lập hàng trăm biên bản vi phạm hành chính để nhắc nhở hộ vi phạm tự nguyện chấp hành. Đối với những hộ vi phạm tiếp tục chưa tự nguyện chấp hành, huyện Tân Biên tiếp tục ban hành quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, đối với những hộ cố tình tránh né kéo dài, huyện đã kiên quyết xử lý cưỡng chế, buộc phải phá bỏ cây trồng không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng đúng tinh thần Quyết định 875 của UBND tỉnh.

Từ nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý rừng, đến nay kết quả giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích ở huyện Tân Biên đạt rất cao. Cụ thể, đến cuối tháng 6 năm 2011, toàn huyện Tân Biên đã lập gần 300 biên bản vi phạm hành chính với diện tích là 1.162,8 ha; ban hành 228 quyết định xử lý hành chính với diện tích gần 780 ha; đồng thời đã ban hành 100 quyết định cưỡng chế với diện tích hơn 400 ha. Qua xử lý kiên quyết mà đến nay toàn huyện đã vận động chấp hành và xử lý thu hồi với tổng diện tích là 1.126 ha, đạt 92,8% tổng diện tích đất bao chiếm phải xử lý. Theo thống kê của Ban chỉ đạo 1070, đến cuối tháng 6.2011 trên địa bàn toàn tỉnh đã giải quyết, xử lý được gần 70% tổng diện tích đất bao chiếm phải xử lý. Như vậy, kết quả ở huyện Tân Biên đạt cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh đến hơn 20%, và Tân Biên là huyện có tỷ lệ diện tích đất bao chiếm được xử lý, thu hồi cao nhất tỉnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực, kiên quyết của UBND huyện và các xã có rừng. Trong đó, đáng ghi nhận là huyện đã vận động thuyết phục được nhiều hộ dân trồng cao su trái phép ở Tiểu khu 8 Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc chấp hành tự nguyện chặt bỏ cao su, mà trước đó các hộ này đã có đơn khiếu nại tập thể gửi đến nhiều cấp.

Như vậy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện Tân Biên chỉ còn lại chỉ hơn 6%, nghĩa là chỉ còn khoảng hơn 80 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm chưa được xử lý, thu hồi. Từ nay đến cuối năm 2011 huyện sẽ tiếp tục xử lý hết phần diện tích còn lại đó. Hiện nay, huyện Tân Biên đã rà soát, phân loại các hộ chất nhà, chòi trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp để phối hợp các ngành liên quan lập phương án di dời hoặc tái định cư. Theo kết quả rà soát, hiện trên địa bàn huyện đang có 173 hộ dân cất nhà trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có 133 hộ trên địa bàn quy hoạch Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát và 40 hộ trên địa bàn quy hoạch Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc. Huyện Tân Biên đang lập phương án giải quyết số hộ này để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

SƠN TRẦN